OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Actos

Pioglitazonum
A10BG03 (A10B?)-
tabletki 15 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
14 tabl.
ID: 88176
Rp na receptę
28 tabl.
ID: 88173
Rp na receptę
30 tabl.
ID: 88178
Rp na receptę
50 tabl.
ID: 88174
Rp na receptę
56 tabl.
ID: 88177
Rp na receptę
84 tabl.
ID: 88179
Rp na receptę
90 tabl.
ID: 88180
Rp na receptę
98 tabl.
ID: 88175
Rp na receptę
112 tabl.
ID: 88181
Rp na receptę
196 tabl.
ID: 88182
Rp na receptę
Wyświetliłem 10 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.