OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Biopoin

Epoetinum theta
B03XA01 Niedokrwistość - inne leki
roztwór do wstrzykiwań 3000 j.m./0,5 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
6 amp.-strzyk. 0,5 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 119397
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 88341
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 88342
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.