OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Biopoin

Epoetinum theta
B03XA01 Niedokrwistość - inne leki
roztwór do wstrzykiwań 10000 j.m./ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 1 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 119400
Rpz recepty specjalne
1 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 88347
Rpz recepty specjalne
1 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 88348
Rpz recepty specjalne
4 amp.-strzyk. 1 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 119401
Rpz recepty specjalne
4 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 88349
Rpz recepty specjalne
4 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 88350
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 1 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 119402
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 88352
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 88353
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 9 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.