OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Biopoin

Epoetinum theta
B03XA01 Niedokrwistość - inne leki
roztwór do wstrzykiwań 30000 j.m./ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 1 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 119406
Rpz recepty specjalne
1 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 88360
Rpz recepty specjalne
1 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 88361
Rpz recepty specjalne
4 amp.-strzyk. 1 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 119407
Rp na receptę
4 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 88362
Rpz recepty specjalne
4 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 88363
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 1 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 119408
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 88367
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 88368
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 9 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.11 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.