OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ebixa

Memantinum
N06DX01 (N06D?)-
tabletki powlekane 20 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
14 tabl.
ID: 88760
Rpz recepty specjalne
14 tabl.
ID: 88769
Rpz recepty specjalne
28 tabl.
ID: 88761
Rpz recepty specjalne
28 tabl.
ID: 88770
Rpz recepty specjalne
42 tabl.
ID: 88762
Rpz recepty specjalne
42 tabl.
ID: 88771
Rpz recepty specjalne
49 tabl.
ID: 88780
Rpz recepty specjalne
49 tabl.
ID: 88784
Rpz recepty specjalne
56 tabl.
ID: 88763
Rpz recepty specjalne
56 tabl.
ID: 88772
Rpz recepty specjalne
56 tabl.
ID: 88781
Rpz recepty specjalne
56 tabl.
ID: 88785
Rpz recepty specjalne
70 tabl.
ID: 88764
Rpz recepty specjalne
70 tabl.
ID: 88775
Rpz recepty specjalne
84 tabl.
ID: 88765
Rpz recepty specjalne
84 tabl.
ID: 88776
Rpz recepty specjalne
98 tabl.
ID: 88766
Rpz recepty specjalne
98 tabl.
ID: 88777
Rpz recepty specjalne
98 tabl.
ID: 88782
Rpz recepty specjalne
98 tabl.
ID: 88786
Rpz recepty specjalne
100 tabl.
ID: 88783
Rpz recepty specjalne
100 tabl.
ID: 88787
Rpz recepty specjalne
112 tabl.
ID: 88767
Rpz recepty specjalne
112 tabl.
ID: 88778
Rpz recepty specjalne
840 tabl.
ID: 88768
Rpz recepty specjalne
840 tabl.
ID: 88779
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 26 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.