OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


RoActemra

Tocilizumabum
L04AC07 (L04A?)-
roztwór do wstrzykiwań 162 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
4 amp.-strzyk. 0,9 ml
ID: 88888
Rpz recepty specjalne
05902768001075
4 wstrzykiwacze 0,9 ml
ID: 127838
Rpz recepty specjalne
07613326016292
12 wstrzykiwaczy 0,9 ml
ID: 131711
Rpz recepty specjalne
12 amp.-strzyk. 0,9 ml
ID: 125361
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.