OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Glybera

Alipogenum tiparvovecum
C10AX10 Środki obniżające poziom cholesterolu i trójglicerydów - różne
roztwór do wstrzykiwań 3 x 10^12 k.g./ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 88928
Rpz recepty specjalne
05909991256128
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.