OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Augmentin SR

Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
J01CR02 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - penicyliny z inhibitorem beta-laktamazy
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 1000 mg + 62,5 mg
- rej. 28/14

Opakowanie handloweWydawanie
4 tabl.
ID: 88960
Rp na receptę
05909997229898
16 tabl.
ID: 88961
Rp na receptę
05909997229904
20 tabl.
ID: 88962
Rp na receptę
05909997229911
28 tabl.
ID: 88963
Rp na receptę
05909997229928
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.