OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Misyo

Methadoni hydrochloridum
N07BC02 (N07B?)-
koncentrat do sporządzania roztworu doustnego 10 mg/ml
- rej. 21746

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 100 ml
ID: 89015
Rpw środki odurzające
05909991100728
1 butelka 1000 ml
ID: 89016
Rpw środki odurzające
05909991100735
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.