OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Beto 100 ZK

Metoprololi succinas
C07AB02 Układ sercowo-naczyniowy -- beta-blokery selektywne
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 95 mg
- rej. 41/14

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 89182
Rp na receptę
05909997230375
30 tabl.
ID: 89183
Rp na receptę
05909997230382
60 tabl.
ID: 89184
Rp na receptę
05909997230399
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.