OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Cymevene

Ganciclovirum
J05AB06 Leki przeciwwirusowe działające ogólnie - nukleozydy i nukleotydy
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 500 mg
- rej. 59/14

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 89278
Lz lecznictwo zamknięte
05909997230139
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.