OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Inovelon

Rufinamidum
N03AF03 Układ nerwowy - leki przeciwdrgawkowe - pochodne karboksamidu
tabletki powlekane 200 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
10 tabl.
ID: 89400
Rpz recepty specjalne
30 tabl.
ID: 89401
Rpz recepty specjalne
50 tabl.
ID: 89402
Rpz recepty specjalne
60 tabl.
ID: 89403
Rpz recepty specjalne
100 tabl.
ID: 89404
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.