OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Inovelon

Rufinamidum
N03AF03 Układ nerwowy - leki przeciwdrgawkowe - pochodne karboksamidu
zawiesina doustna 40 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka
ID: 89411
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.