OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Galprofen

Ibuprofenum
M01AE01 Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne działające ogólnie - pochodne kwasu propionowego
tabletki drażowane 200 mg
- rej. 21694

Opakowanie handloweWydawanie
4 tabl.
ID: 89429
OTC bez recepty
05909991103019
6 tabl.
ID: 89430
OTC bez recepty
05909991103026
8 tabl.
ID: 89431
OTC bez recepty
05909991103033
12 tabl.
ID: 89432
OTC bez recepty
05909991103040
24 tabl.
ID: 89433
OTC bez recepty
05909991103057
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.