OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Galprofen Max

Ibuprofenum
M01AE01 Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne działające ogólnie - pochodne kwasu propionowego
tabletki drażowane 400 mg
- rej. 21695

Opakowanie handloweWydawanie
6 tabl.
ID: 89438
OTC bez recepty
05909991103064
10 tabl.
ID: 89439
OTC bez recepty
05909991103071
12 tabl.
ID: 89440
OTC bez recepty
05909991103088
24 tabl.
ID: 89441
OTC bez recepty
05909991103095
48 tabl.
ID: 89442
OTC bez recepty
05909991103101
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.