OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Luminity

Perflutrenum
V08DA04 Środki cieniujące do badań ultradźwiękami
roztwór do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań lub wlewu dożylnego 150 mcl/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
4 fiol. 1,5 ml
ID: 89716
Rpz recepty specjalne
1 fiol. 1,5 ml
ID: 89715
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.