OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


NeoRecormon

Epoetinum beta
B03XA01 Niedokrwistość - inne leki
liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 50000 j.m. (5000 j.m./ml)
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. + 1 amp. rozp. 10 ml
ID: 89867
Rpz recepty specjalne
05909990448814
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.06 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.