OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


NovoEight

Turoctocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki, rekombinowany
B02BD02 Czynniki koagulacyjne krwi
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1000 j.m. (250 j.m./ml)
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 1000 j.m. + 1 amp.-strzyk. 4 ml + 1 łącznik
ID: 89882
Rpz recepty specjalne
05909991203399
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.