OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Alortia

Losartanum kalicum + Amlodipinum
C09DB06 (C09D?)-
tabletki powlekane 50 mg + 10 mg
- rej. 21711

Opakowanie handloweWydawanie
10 tabl.
ID: 104189
Rp na receptę
05909991191382
28 tabl.
ID: 90092
Rp na receptę
05909991105709
30 tabl.
ID: 90093
Rp na receptę
05909991105723
56 tabl.
ID: 90095
Rp na receptę
05909991105730
60 tabl.
ID: 90096
Rp na receptę
05909991105747
84 tabl.
ID: 90097
Rp na receptę
05909991105754
90 tabl.
ID: 90098
Rp na receptę
05909991105761
Wyświetliłem 7 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.