OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Opgenra

Eptoterminum alfa
M05BC02 (M05B?)-
proszek do sporządzania zawiesiny do implantacji 3,3 mg/1 g proszku
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. + 1 fiol.
ID: 90117
Rpz recepty specjalne
2 fiol. + 2 fiol.
ID: 90118
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.