OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Pixuvri

Pixantroni dimaleas
L01DB11 Leki przeciwnowotworowe - antracykliny
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 29 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 90354
Rpz recepty specjalne
05909991206475
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.