OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


ApoSerta

Sertralinum
N06AB06 Leki przeciwdepresyjne - selektywne inhibitory ponownego wychwytu serotoniny
tabletki powlekane 100 mg
- rej. 21738

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 90530
Rp na receptę
05909991106904
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.