OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Podtlenek Azotu Medyczny SPAWMET

Dinitrogenii oxidum
N01AX13 Układ nerwowy - środki znieczulające ogólnie - różne
gaz medyczny, skroplony 98%
- rej. 21811

Opakowanie handloweWydawanie
1 butla 0,4 l - 50 l
ID: 91016
Lz lecznictwo zamknięte
05909991136536
1 zbiornik ciśnieniowy 50 kg - 45 t
ID: 91017
Lz lecznictwo zamknięte
05909991136543
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.