OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Tracleer

Bosentanum
C02KX01 (C02K?)-
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej 32 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
56 tabl.
ID: 91020
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.