OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Zerlinda

Acidum zoledronicum
M05BA08 Leki poprawiające mineralizację kości - organiczne związki fosforowe
roztwór do infuzji 4 mg/100 ml
- rej. 21785

Opakowanie handloweWydawanie
1 worek 100 ml
ID: 91090
Rpz recepty specjalne
05909991103163
10 worków 100 ml
ID: 91089
Rpz recepty specjalne
05909991103170
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.