OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Urokinase medac

Urokinasum
B01AD04 Leki zmniejszające krzepliwość - enzymy
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 250 000 j.m.
- rej. 21820

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 91210
Lz lecznictwo zamknięte
05909991136918
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.