OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Revestive

Teduglutidum
A16AX08 Leki działajace na przewód pokarmowy i metabolizm - różne
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 5 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. + 1 amp.-strzyk.
ID: 122771
Rpz recepty specjalne
28 fiol. proszku + 28 amp.-strzyk. rozp. + 6 tłoków
ID: 91386
Rpz recepty specjalne
05909991256395
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.19 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.