OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Simulect

Basiliximabum
L04AC02 (L04A?)-
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 20 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + 1 amp. rozp.
ID: 91444
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.