OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Somatropin Biopartners

Somatropinum
H01AC01 Hormony tylnego płata przysadki - somatotropina (STH) i analogi
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu 4 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
4 fiol. proszku + 4 fiol. rozp. 1,5 ml
ID: 91491
Rpz recepty specjalne
05909991267919
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.