OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Silapo

Epoetinum zeta
B03XA01 Niedokrwistość - inne leki
roztwór do wstrzykiwań 40000 j.m./1,0 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk.
ID: 91634
Rpz recepty specjalne
4 amp.-strzyk.
ID: 91633
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.