OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Anozilad

Linezolidum
J01XX08 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - różne
tabletki powlekane 600 mg
- rej. 21893

Opakowanie handloweWydawanie
10 tabl.
ID: 91645
Rp na receptę
05909991138936
20 tabl.
ID: 91646
Rp na receptę
05909991138943
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.