OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Cisplatin Caduceus

Cisplatinum
L01XA01 Leki przeciwnowotworowe - związki platyny
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 1 mg/ml
- rej. 21866

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 10 ml
ID: 91686
Lz lecznictwo zamknięte
05909991139063
1 fiol. 50 ml
ID: 91687
Lz lecznictwo zamknięte
05909991139070
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.13 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.