OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


VasoKINOX

Nitrogenii oxidum
R07AX01 Układ oddechowy - różne
gaz medyczny, sprężony 450 ppm mol/mol
- rej. 21898

Opakowanie handloweWydawanie
1 butla 5 l
ID: 91866
Rpz recepty specjalne
05909991140601
1 butla 20 l
ID: 91867
Rpz recepty specjalne
05909991140618
1 butla 11 l
ID: 112004
Rpz recepty specjalne
05909991246549
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.