OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Prilotekal

Prilocaini hydrochloridum
N01BB04 Układ nerwowy - środki znieczulające miejscowo - amidy
roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml
- rej. 21926

Opakowanie handloweWydawanie
10 amp. 5 ml
ID: 91936
Lz lecznictwo zamknięte
05909991140977
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.