OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Bendamustine Sandoz

Bendamustini hydrochloridum
L01AA09 Leki przeciwnowotworowe - cytostatyki alkilujące - pochodne iperytu azotowego
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 2,5 mg/ml
- rej. 21896

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 25 mg
ID: 91954
Rp na receptę
05909991141141
1 fiol. 100 mg
ID: 91958
Rp na receptę
05909991141189
5 fiol. 25 mg
ID: 91955
Rp na receptę
05909991141158
5 fiol. 100 mg
ID: 91957
Rp na receptę
05909991141172
10 fiol. 25 mg
ID: 91959
Rp na receptę
05909991141196
20 fiol. 25 mg
ID: 91956
Rp na receptę
05909991141165
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.