OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Amoxicillin/Clavulanic Acid Kabi

Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
J01CR02 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - penicyliny z inhibitorem beta-laktamazy
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 1000 mg + 200 mg
- rej. 21917

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 91992
Rp na receptę
05909991141523
5 fiol.
ID: 91993
Rp na receptę
05909991141530
10 fiol.
ID: 91990
Rp na receptę
05909991141509
50 fiol.
ID: 91991
Rp na receptę
05909991141516
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.