OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Amoxicillin/Clavulanic Acid Kabi

Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
J01CR02 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - penicyliny z inhibitorem beta-laktamazy
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 2000 mg + 200 mg
- rej. 21918

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 91994
Rp na receptę
05909991141547
5 fiol.
ID: 91996
Rp na receptę
05909991141561
10 fiol.
ID: 91995
Rp na receptę
05909991141554
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.