OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ibuprofen Generics

Ibuprofenum
M01AE01 Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne działające ogólnie - pochodne kwasu propionowego
tabletki powlekane 400 mg
- rej. 21922

Opakowanie handloweWydawanie
2 tabl.
ID: 92015
OTC bez recepty
05909991141752
4 tabl.
ID: 92010
OTC bez recepty
05909991141707
6 tabl.
ID: 92009
OTC bez recepty
05909991141691
10 tabl.
ID: 92016
OTC bez recepty
05909991141769
12 tabl.
ID: 92012
OTC bez recepty
05909991141721
20 tabl.
ID: 92014
OTC bez recepty
05909991141745
24 tabl.
ID: 92008
OTC bez recepty
05909991141684
30 tabl.
ID: 92019
OTC bez recepty
05909991141790
48 tabl. w blistrze
ID: 92011
OTC bez recepty
05909991141714
48 tabl. w butelce
ID: 92018
OTC bez recepty
05909991141783
50 tabl.
ID: 92013
OTC bez recepty
05909991141738
Wyświetliłem 11 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.