OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Sylvant

Siltuximabum
L04AC11 (L04A?)-
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 100 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 8 ml
ID: 92074
Rpz recepty specjalne
05909991142278
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.