OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Neuraceq

Florbetabenum (18F)
V09AX06 (V09A?)-
roztwór do wstrzykiwań 300 MBq/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 102868
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.