OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


BiResp Spiromax

Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus
R03AK07 Leki przeciwastmatyczne wziewne - adrenergiczne w połączeniach
proszek do inhalacji 320 mcg + 9 mcg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 inhalator 60 dawek
ID: 102925
Rp na receptę
2 inhalatory 60 dawek
ID: 102927
Rp na receptę
3 inhalatory 60 dawek
ID: 102926
Rp na receptę
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.1 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.