OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Rocuronium Mylan

Rocuronii bromidum
M03AC09 Środki zwiotczające działające obwodowo - inne 4-rzędowe zasady amoniowe
roztwór do wstrzykiwań lub do infuzji 10 mg/ml
- rej. 21988

Opakowanie handloweWydawanie
10 fiol. 5 ml
ID: 102983
Lz lecznictwo zamknięte
05909991144708
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.