OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Hemangiol

Propranololum
C07AA05 Układ sercowo-naczyniowy -- beta-blokery nieselektywne
roztwór doustny 3,75 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 120 ml
ID: 103036
Rpz recepty specjalne
05909991140991
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.11 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.