OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Memantine Accord

Memantinum
N06DX01 (N06D?)-
tabletki powlekane 20 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
14 tabl. (14 x 1)
ID: 125894
Rpz recepty specjalne
28 tabl.
ID: 103094
Rpz recepty specjalne
05055565722626
28 tabl. (28 x 1)
ID: 125895
Rpz recepty specjalne
42 tabl.
ID: 103091
Rpz recepty specjalne
56 tabl. (56 x 1)
ID: 125896
Rpz recepty specjalne
56 tabl.
ID: 103093
Rpz recepty specjalne
05055565722633
98 tabl. (98 x 1)
ID: 125897
Rpz recepty specjalne
98 tabl.
ID: 103092
Rpz recepty specjalne
14 tabl.
ID: 103095
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 9 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.