OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Azithromycin Krka

Azithromycinum
J01FA10 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - makrolidy
tabletki powlekane 250 mg
- rej. 21968

Opakowanie handloweWydawanie
4 tabl.
ID: 103200
Rp na receptę
05909991184704
6 tabl.
ID: 103199
Rp na receptę
05909991184698
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.