OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Azithromycin Krka

Azithromycinum
J01FA10 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - makrolidy
tabletki powlekane 500 mg
- rej. 21969

Opakowanie handloweWydawanie
2 tabl.
ID: 103201
Rp na receptę
05909991184711
3 tabl.
ID: 103202
Rp na receptę
05909991184728
30 tabl.
ID: 103203
Rp na receptę
05909991184735
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.