OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Reltebon

Oxycodoni hydrochloridum
N02AA05 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - opioidy - naturalne alkaloidy opium
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 5 mg
- rej. 21980

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 103205
Rpw środki odurzające
05909991184759
60 tabl.
ID: 103204
Rpw środki odurzające
05909991184742
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.