OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Płyn Ringera z mleczanami Fresenius

Produkt złożony
B05BB01 Płyny infuzyjne wpływajace na równowagę elektrolitową
roztwór do infuzji -
- rej. 21991

Opakowanie handloweWydawanie
1 pojemnik 100 ml Kabipac
ID: 103232
Lz lecznictwo zamknięte
05909991184995
1 pojemnik 250 ml KabiClear
ID: 103247
Lz lecznictwo zamknięte
05909991185145
1 pojemnik 250 ml KabiPac
ID: 103234
Lz lecznictwo zamknięte
05909991185015
1 pojemnik 500 ml KabiClear
ID: 103248
Lz lecznictwo zamknięte
05909991185152
1 pojemnik 500 ml KabiPac
ID: 103235
Lz lecznictwo zamknięte
05909991185022
1 pojemnik 1000 ml KabiClear
ID: 103249
Lz lecznictwo zamknięte
05909991185169
1 pojemnik 1000 ml KabiPac
ID: 103233
Lz lecznictwo zamknięte
05909991185008
1 pojemnik 100 ml KabiClear
ID: 103246
Lz lecznictwo zamknięte
05909991185138
Wyświetliłem 8 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.