OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Pediaven G20

Produkt złożony
B05BA10 Roztwory do żywienia pozajelitowego
roztwór do infuzji -
- rej. 22022

Opakowanie handloweWydawanie
4 worki 1000 ml
ID: 103271
Lz lecznictwo zamknięte
05909991185374
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.