OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Claritine Allergy

Loratadinum
R06AX13 Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie - różne
tabletki 10 mg
- rej. 134/14

Opakowanie handloweWydawanie
7 tabl.
ID: 103579
OTC bez recepty
05909997231532
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.